Subwencja dla IL

1947-09-08, Władysław Anders - Józef Czapski

Gen. Anders przyznaje Instytutowi Literackiemu bezzwrotną subwencję.

Syg. KOR RED Anders ILR