Mowa na temat Herberta

1998-01-01, Adam Zagajewski - Jerzy Giedroyc

Adam Zagajewski przesyła Jerzemu Giedroyciowi tekst mowy Krawat od Zbyszka, nigdy nieogłoszony drukiem.