Zdalne rozkazy telegraficzne

1946-05-13, Jerzy Giedroyc - Zofia Hertz

Jerzy Giedroyc przekazuje Hertzom kolejne polecenia.