Umowa wydawnicza

1946-09-04, Aleksander Piskor - Jerzy Giedroyc

Aleksander Piskor udziela Jerzemu Giedroyciowi zgody na publikację w Instytucie książki "Siedem ekscelencji i jedna dama".