"Apatia wobec książek polskich"

1947-04-24, Aleksander Piskor - Jerzy Giedroyc

Aleksander Piskor zdaje Jerzemu Giedroyciowi sprawę z tego, z jakimi trudnościami boryka się rozprowadzanie polskich książek w Anglii, i proponuje, by Instytut zaczął drukować książki po... angielsku.