List polecający

1947-06-03, Aleksander Piskor - Jerzy Giedroyc

Aleksander Piskor wysyła Jerzemu Giedroyciowi list polecający na temat Marka Longmana, angielskiego wydawcy.