Nowe opowiadanie

1946-05-16, N N - Stanisław Sadkowski

Na prośbę Jerzego Giedroycia niepodpisany pracownik Instytutu (być może Zofia Hertz?) przesyła Stanisławowi Sadkowskiemu kopię opowiadania Ludwika Heringa Ślady.