Czasopisma emigracyjne i wydane w podziemiu, książki drugiego obiegu

Poniżej do pobrania spisy czasopism (pliki Excel).

1). Czasopisma drugiego obiegu. Zbiór jest uważany za jeden z najbardziej kompletnych. Można z niego korzystać w czytelni na pierwszym piętrze tzw. pawilonu. Część czasopism wciąż czeka na uporządkowanie. Kolekcję przez wiele lat - w ramach swych urlopów - porządkował Jacek Sygnarski z Fryburga, założyciel Fundacji Archivum Helveto-Polonicum, znawca polskiej prasy podziemnej, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni. 

2). Czasopisma emigracyjne i krajowe, po polsku i w obcych językach. Jest to wciąż aktualizowany inwentarz ponad 900 tytułów (ostatnia aktualizacja we wrześniu 2023 r.), w tym gazet bardzo rzadkich. Zbiór w swej zasadniczej części został ustawiony w zaadaptowanym na ten cel tzw. Domku Ogrodnika, który od pażdziernika 2023 r. pełni rolę w pełni profesjonalnego, klimatyzowanego magazynu prasy, z miejscem do pracy. Szczególne podziękowania za pomoc przy porządkowaniu tej kolekcji należą się: dr. Michałowi Jasińskiemu oraz studentom - wolontariuszom: Alicji Antosz, Zuzannie Dziedzic, Michałowi Frąckiewiczowi, Janowi Normannowi i Hannie Renke.

3). Spis książek wydanych w podziemiu. Autorką spisu jest wolontariuszka Alicja Antosz. Dziękujemy!

Wszystkie gazety i wydawnictwa zostały poddane profesjonalnym zabiegom odkażającym i zabezpieczającym.

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony