Pobierz materiał [PDF] - wersja polska
Pobierz materiał [PDF] - wersja rosyjska

Józef Czapski „Kultura” / Юзеф Чапский „Культура”

Wydanie dwujęzyczne polsko-rosyjskie: 
Józef Czapski: „Kultura” / Юзеф Чапский: „Культура”

W 1974 roku w Paryżu powstał rosyjski kwartalnik „Kontinient”. Jego redaktorem naczelnym był Władimir Maksimow, a w skład kolegium redakcyjnego wchodzili między innymi: Józef Czapski, Jerzy Giedroyc i Gustaw Herling-Grudziński. W 1977 roku, w numerze 12. ukazał się artykuł Józefa Czapskiego przedstawiający działalność „Kultury”. Niestety, do dziś nie udało się odnaleźć polskiego oryginału, który przetłumaczyła wtedy Natalia Gorbaniewska. Tłumaczenie z rosyjskiego Beata Szulęcka, notka na skrzydełku Piotr Mitzner, opracowanie graficzne Krzysztof Rumowski.

Wydano w okazji 110. rocznicy urodzin Redaktora Jerzego Giedroycia oraz 70. rocznicy powstania Instytutu Literackiego. Edycja wspólna Instytutu Literackiego i Instytutu Książki, nakład 400 egz. w tym 100 numerowanych. Kraków – Warszawa 2016.

Postacie powiązane

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony