Edward Chuchnowski: „Oddziaływanie paryskiej „Kultury” na środowisko intelektualne Warszawy w latach 1964 - 1969”

Pobierz materiał [PDF]

Broszura wydana nakładem Departamentu Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL. Warszawa 1978. Publikacja została odtajniona decyzją szefa Urzędu Ochrony Państwa w 1997 r. (patrz: andotacja na okładce). Tom pochodzi z Archiwum Instytutu Literackiego.