Józef Czapski: Życie i dzieło. Materiały z sesji zorganizowanej w Lublinie w dniach 26-28 maja 1993 r.

Pobierz materiał [PDF]

W dniach 26-29 maja 1993 r. odbył się w Lublinie cykl spotkań poświęconych zmarłemu w styczniu tego roku Józefowi Czapskiemu. Broszura zawiera niektóre referaty i fragmenty dyskusji. Organizatorami wydarzenia były: Teatr NN (Centrum Kultury w Lublinie), Muzeum Lubelskie - Zamek i Muzeum Archidiecezjalne w Lublinie. Współpracowały: MDK im. Vetterów, Biblioteka KUL, Biblioteka UMCS i Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Uczestniczyli: A. Bagłajewski, J. Bolewski SJ, T. Chrzanowski, T. Gryglewicz, W. Karpiński, M. Kitowska-Łysiak, M. Komar, E. Kuryluk, D. Kudelska, J. Marciniak, R. Miłek, A. Osęka, W. Panas, J. Przewłocki, M. Sikorowski, B. Toruńczyk, A. Tyszczyk, M. Zagańczyk.