Agnieszka Szypulska i Henryk Giedroyc podczas uroczystości odznaczenia Zofii Hertz Orderem Odrodzenia Polski. / Sygn. FIL04407
© INSTYTUT LITERACKI

AGNIESZKA SZYPULSKA

Biografia


PRACOWNICA
ur. 17 kwietnia 1955 r. w Warszawie


Córka Jerzego i Anieli z domu Parzuchowskiej. Maturę zdała w Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Zmartwychwstanek przy ul. Stołecznej na Żoliborzu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 7 grudnia 1981 r. przebywa w Paryżu, gdzie zastaje ją stan wojenny.

W Laficie
Od maja 1983 r. do grudnia 2001 r. pracuje w Instytucie Literackim w Maisons-Laffitte. W pierwszym okresie do jej obowiązków należy przepisywanie rękopisów książek i artykułów przesyłanych różnymi kanałami z Polski lub z zagranicy, porządkowanie zbiorów bibliotecznych i praca administracyjna. W latach 90. zajmuje się głównie pisaniem korespondencji dyktowanej przez redaktora Jerzego Giedroycia i porządkowaniem zbiorów epistolarnych Instytutu. Od przyjazdu do Paryża kontynuuje też karierę modelki rozpoczętą jeszcze w Warszawie (w latach 1979-1981 w „Modzie Polskiej”), m.in. pracując 8 lat dla japońskiego domu mody Issey Miyake.

W dyplomacji
W styczniu 2002 r. powraca do Polski z mężem Mikołajem Kwiatkowskim (dyplomatą od 1992 r., a w latach 1970-1984 sędzią, zmuszonym do opuszczenia kraju po wydaniu kilku  wyroków przywracających do pracy osoby zwalniane za działalność przeciwko reżimowi stanu wojennego), a w sierpniu 2002 r.  wspólnie wyjeżdżają do Brukseli, gdzie przez cztery lata, do sierpnia 2006 r., pracuje na stanowisku sekretarki konsula generalnego. Od listopada 2006 r. do lipca 2008 r. pracuje w Departamencie Zagranicznej Polityki Ekonomicznej MSZ w Warszawie, a od grudnia 2008 r. jako sekretarka, a następnie asystentka ambasadora RP w Paryżu. Przebywając już niemal 30 lat we Francji i Belgii, aktywnie uczestniczy w życiu miejscowej Polonii, m.in. wielokrotnie po 1989 r. wchodząc w skład obwodowych komisji wyborczych.