Wielkanoc w 1962 r. w domu Kultury. Widoczni: Ola Watowa, Aleksander Wat, Stefan Kisielewski. / Sygn. FIL02311
FOT. HENRYK GIEDROYC

ALEKSANDER WAT

Piszą o Aleksandrze WacieCzesław Miłosz, O wierszach Aleksandra Wata,  „Kultura” 1967, nr 9/239 
Tomas Venclova, Aleksander Wat, Kraków 1997.
Ola Watowa, Wszystko, co najważniejsze, Londyn 1984.