Andrzej Suchcitz. Foto z archiwum rodzinnego. / Sygn. sm00328
© INSTYTUT LITERACKI

ANDRZEJ SUCHCITZ

Biografia


HISTORYK
ur. 31 maja 1959 r. w Londynie


Historyk, archiwista, publicysta.
Absolwent School of Slavonic and East European Studies w London University (1981). Doktorat w 2004 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Od 1983 r. zastępca kierownika Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (od 1989 r. kierownik). Jest też kierownikiem Archiwum Studium Polski Podziemnej (od 1988 r. autonomiczna część IPMS). Członek m.in.: Rady Studium Polski Podziemnej, Rady Instytutu Józefa Piłsudskiego, wice-prezes d.s. humanistycznych Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (2004-2012), Rady Dziedzictwa Archiwalnego, przewodniczący Rady Polonia Aid Fundation Trust (od 2008 r.), sekretarz Polskiego Towarzystwa Historycznego w Wielkiej Brytanii (1987-2004). Współpracownik komisji do badania dziejów Polskich Władz Centralnych na Uchodźstwie przy Wydziale Historyczno-Filozoficznym Polskiej Akademii Umiejętności. Był odznaczony m.in: Orderem Odrodzenia Polski IV i V klasy; Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi; Złotym Medalem Wojska Polskiego; Medalem Pro Memoria, Medalem MSZ "Bene Merito"; Nagrodą im. Juliana Godlewskiego (1999).
Główne publikacje: Generałowie wojny polsko-sowieckiej 1919-1920. Mały słownik biograficzny (1992); "Non omnis moriar" ... : Polacy na londyńskim cmentarzu Brompton (1992); Informator Studium Polski Podziemnej 1947-1997 (1997); Barwa Pułku 7 Pancernego – zarys monograficzny (współautor, 2002); Dzieje 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 1941-1947 (2002); Józef Piłsudski. Korespondencja 1914-1917 (współredaktor, 1984); Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939-1945. Słownik biograficzny (t.1-2, współautor; 2009-2011); 5 Kresowa Dywizja Piechoty 1941-1947. Zarys dziejów (redatkor 2012); Protokoły z posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 1939-1945 t.I-IX (współopracowanie, 1994-2010); Konsulaty RP w Manchesterze 1934-1945 i 2007-2014, (2014); Z dziejów polskiej służby konsularnej w Londynie (readaktor i współautor, 2015); W labiryncie oskarżeń. "Sprawa mjr.Żychonia" przed Morskim Sądem Wojennym w Londynie 1942-1943,(współautor 2015).
W „Zeszytach Historycznych” opublikował 14 tekstów.