Zdjęcie
W studio Sekcji Polskiej BBC. (od lewej): Zbigniew Grabowski, Antoni Pospieszalski, Czesław Halski, Ewa Fengler, Marek Żuławski. Fotografia pochodzi ze zbiorów BBC. / Sygn. sm00212
© INSTYTUT LITERACKI
Powrót do listy

ANTONI POSPIESZALSKI

Biografia


PUBLICYSTA
ur. 10 listopada 1912 r. w Berlinie
zm. 12 marca 2008 r. w Londynie

Działacz emigracyjny, dziennikarz, eseista i filozof. Żołnierz Września, Cichociemny.
W 1934 r. ukończył polonistykę na Uniwersytecie w Poznaniu. We wrześniu 1939 r. był dowódcą plutonu 17. Dywizji Gnieźnieńskiej; został ranny w Bitwie nad Bzurą. Po ucieczce z niemieckiego obozu jenieckiego przedostał się do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, gdzie służył pod rozkazami gen. Sosabowskiego. Jako Cichociemny, zimą 1944 r., został przerzucony do kraju, pracował jako tłumacz brytyjskiej misji wojskowej przy AK. W szeregach AK działał pod pseudonimami „Anthony Currie” i „Rosomak”.
Uwięziony przez Sowietów, dzięki zabiegom dyplomatycznym, został zwolniony z więzienia. Przez Teheran i Kair przedostał się do Londynu. Po wojnie pracował jako nauczyciel gimnazjalny, w latach 1945-1948 prowadził Wojskowy Kurs Gimnazjalny w Szkocji. W latach 1952 - 1975 pracował jako dziennikarz i publicysta w Sekcji Polskiej BBC. Od 1975 r na emeryturze. Współredaktor „Uncesored Poland - News Bulletin”. Był członkiem redakcji „Pamiętnika Literackiego”. Publikował m.in. w „Wiadomościach”, „Aneksie”, „The Tablet”, „The Month”. Wydał m.in książkę Wiara szukająca zrozumienia (wyd. PFK, Londyn 1965 r.). W trakcie prac II Soboru Watykańskiego był korespondentem BBC. Był wielkim zwolennikiem dialogu ekumenicznego i krytykiem pontyfikatu Jana Pawła II.
W „Kulturze” prowadził autorską rubrykę „O religii bez namaszczenia”. 

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony