Benedykt Heydenkorn - fotografia portretowa. / Sygn. FIL01813
© INSTYTUT LITERACKI

BENEDYKT HEYDENKORN

Piszą o Benedykcie HeydenkornieJan Kowalik, Benedykt Heydenkorn,
       „Kultura” 1977, nr 10 (361), s. 94-98.

Nagrody Przyjaźni i Współpracy, 
        „Kultura” 1981, nr 1-2 (400-402), s. 160-161.
Jerzy Giedroyc, Śmierć przyjaciela – Benedykt Heydenkorn
        „Kultura” 1999, nr 11 (626), s. 132-133.