90. urodziny Redaktora. Od lewej siedzą: Wojciech Skalmowski, Czesław Bielecki, Jerzy Giedroyc i Leopold Unger; od lewej stoją: Marek Krawczyk, Ludwik Lewin i Marek Karp. / Sygn. FIL01432
© INSTYTUT LITERACKI

CZESŁAW BIELECKI

Teksty najważniejsze


CZESŁAW BIELECKI


Wolność w obozie
„Kultura” 1979, nr 4/379
Polityka niepodległościowa
„Kultura” 1979, nr 6/381
Tak i nie
„Kultura” 1979, nr 7/382-8/383
Program i organizacja
„Kultura” 1983, nr 5/428
Pomysły polityczne
„Kultura” 1984, nr 5/440
Monolog
„Kultura” 1985, nr 12/459
Umowa a zmowa społeczna
„Kultura” 1981, nr 1/400-2/401
W łapach humanistów
„Kultura” 1989, nr 11/506
Siedem prawd o rządzeniu
„Kultura” 1992, nr 1/532 -2/533