Grzegorz Mazur, fotografia z archiwum rodzinnego / Sygn. sm00004
© INSTYTUT LITERACKI

GRZEGORZ MAZUR

Biografia


HISTORYK
ur. 14 lipca 1952 r. w Krakowie


Historyk.
Absolwent historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1976). Doktorat tamże (1985). promotor: Marian Zgórniak) i habilitacja (1995) Pokucie w latach II wojny światowej. Położenie ludności, polityka okupantów, działalność podziemia).
W 2008 r. został profesorem nauk humanistycznych. Kierownik Katedry Historii Polski Współczesnej UJ. Specjalizuje się w badaniach nad dziejami Polskiego Państwa Podziemnego, stosunków polsko-ukraińskich w XX wieku, dziejów Kresów Wschodnich w XX. wieku oraz w historii Lwowa. Autor i współautor blisko 300 publikacji, w tym kilkunastu książek:
Wybrane publikacje: Biuro Informacji i Propagandy SZP, ZWZ, AK 1939-1945 (1987); Pokucie w latach drugiej wojny światowej. Położenie ludności, polityka okupantów, działalność podziemia (1994); Konspiracja lwowska 1939-1944. Słownik biograficzny (współautor, 1997); Akcja dywersyjna "N". Dokumenty i materiały z archiwum Tadeusza Żenczykowskiego (redakcja, 2000); Generał Mieczysław Smorawiński. Syn ziemi turkowskiej i kaliskiej (2012).
Przez Jerzego Giedroycia określony jako „stały współpracownik paryskich „Zeszytów Historycznych”. W „Zeszytach Historycznych” zamieścił ponad trzydzieści tekstów.