Powrót do menu głównego
Zdjęcie
Zofia Hertz, Jerzy Giedroyc i Gustaw Herling-Grudziński. Maisons-Laffitte, 1987. / Sygn. FIL00525
FOT. BOHDAN PACZOWSKI

GUSTAW HERLING-GRUDZIŃSKI

Piszą o Gustawie Herlingu -GrudzińskimPaweł Hostowiec [J. Stempowski], Po powodzi [w:]  Notatnik nieśpiesznego przechodnia
„Kultura” 1959, nr 1/135-2/136)

Czesław Miłosz, Długi bieg
„Kultura” 1964, nr 3/197

Józef Wittlin, Dar intelektu
„Kultura” 1965, nr 1/207-2/208

Krzysztof Pomian, Herling-Grudziński – emigracja heroiczna
„Kultura” 1981, 12/411

Nekrolog
„Kultura” 2000, nr 7/634-8/635


Zdzisław Kudelski, Pielgrzym świętokrzyski: szkice o Herlingu-Grudzińskim, Lublin 1991

Herling-Grudziński i krytycy. Antologia tekstów, wybór i oprac. Zdzisław Kudelski,Lublin 1997

Zdzisław Kudelski, Studia o Herlingu-Grudzińskim: twórczość, recepcja, biografia, Lublin 1998

Włodzimierz Bolecki, Ciemna miłość: szkice do portretu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Kraków 2005

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony