Dedykacja Jana Bielatowicza dla Jerzego Giedroycia. "Passegiata", Instytut Literacki, Rzym, 1947. / Sygn. dedyk001b
© INSTYTUT LITERACKI

JAN BIELATOWICZ

Teksty najważniejsze


JAN BIELATOWICZ


Gaude Mater Polonia. Gawęda
„Kultura” 1964, nr 5/199, s. 16-38
Literatura na emigracji
„Kultura”1947, nr 2-3, s.
Granica
„Kultura”1951, nr 2/40-3/41, s.
To nieprawda, Grzesiu!
„Kultura”1951, nr 4/42, s.
„Kurier Polski" w Bagdadzie
„Kultura” 1961, nr 6/164, s.