Janusz Matiasiak-Połomski, lata 50 XX w. Fot. z archiwum rodzinnego. / Sygn. sm00283
© INSTYTUT LITERACKI

JANUSZ MATIASIAK

Teksty najważniejsze


JANUSZ MATIASIAK


Newroza na Śląsku
„Kultura” 1957, nr 11/121