Sygn.
© INSTYTUT LITERACKI

JERZY JANKOWSKI

Biografia


PUBLICYSTA, DZIENNIKARZ
ur. 20 sierpnia 1912 r. w Kaliszu
zm. w 1982 r.


Skończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Wybuch II. wojny przerwał pracę nad doktoratem z socjologii. Po wrześniu'39 przedostał się do Francji, gdzie spędził lata wojenne. Działał w Polskiej Organizacji Walki o Niepodległość „Monika”, kierował także siatką wywiadowczą. 

Po wojnie był członkiem Związku Polskich Federalistów w Paryżu oraz Związku Dziennikarzy Polskich. Idei integracji europejskiej poświęcił wiele tekstów publikowanych w „Kulturze”. Związany z Radiem Wolna Europa. Redaktor naczelny wydawanego w Paryżu pisma „Polska w Europie”.