Sygn. sm00139
© INSTYTUT LITERACKI

JERZY LERSKI

Teksty najważniejsze


JERZY LERSKI


W „Kulturze”:

Powrót emisariusza
„Kultura” 1947, nr 7

Polacy z „Nordu”
„Kultura” 1949, nr 1/18

Wspomnienie o „Bazylim”
„Kultura” 1951, nr 5/43

Symbioza
„Kultura” 1951, nr 12/50
 

W „Zeszytach Historycznych”:

Polsko-Amerykańskie Tow. Historyczne (The Polish American Historical Association)
„Zeszyty Historyczne” 1975, nr 34

Lwowska młodzież społeczno-demokratyczna 1937-1939
„Zeszyty Historyczne” 1979, nr 47

Dzieci „japońskie”
„Zeszyty Historyczne” 1985, nr 73