Jerzy Pietrkiewicz, Londyn / Sygn. FIL00337
© INSTYTUT LITERACKI

JERZY PIETRKIEWICZ

Biografia


PISARZ
ur. 29 września 1916 r. w Fabiankach
zm. 26 października 2007 r. w Londynie
Pseudonim: Jan Nepomucen Rzecki


Prozaik, poeta, tłumacz i historyk literatury. Ukończył gimnazjum we Włocławku, studiował w Warszawie. Był związany z grupą warszawskich pisarzy pochodzących ze środowisk wiejskich – „autentystów”. Publikował w pismach „Kuźnia Młodych”, „Okolica Poetów”, „Prosto z Mostu”.
W 1939 r. przez Rumunię i Francję dostał się do Wielkiej Brytanii. Ukończył uniwersytet w St. Andrews. Doktorat z anglistyki uzyskał w 1947 r. na londyńskim King’s College. W latach 1950–1979 był profesorem i kierownikiem Departamentu Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie Londyńskim, gdzie wykładał literaturę polską. Jest autorem ośmiu powieści w języku angielskim, publikowanych pod pseudonimem Peterkiewicz Za jedną z najważniejszych uznawana jest powieść Isolation (Odosobnienie z 1959 r.), W języku angielskim opublikował także autobiografię i szereg opracowań krytycznoliterackich. Tłumaczył poezję polską na język angielski i angielską na polski (Antologia liryki angielskiej 1300-1950). Był jedynym tłumaczem na świecie oficjalnie upoważnionym do przekładu poezji Karola Wojtyły na język angielski. W "Kulturze" publikował regularnie od końca lat. 40., też pod pseudonimem Jan Nepomucen Rzecki.