Kazimierz Orłoś. Fot. Mariusz Kubik / Sygn. sm00127
© INSTYTUT LITERACKI

KAZIMIERZ ORŁOŚ

Teksty najważniejsze


KAZIMIERZ ORŁOŚ


Drugie wrota w las 
„Kultura” 1983, nr 4/427

Martwe jezioro
„Kultura” 1990, nr 7/514-8/515

Co nas dzieli?
„Kultura” 1993, nr 3/546

Przeszłość ocenia się myśląc o przyszłości (wraz z innnymi autorami)
„Kultura” 1994, nr 1/556-2/557

Zimna Elka 
„Kultura” 1994, nr 10/565