Przyjęcie u Danuty Szumskiej. Od lewej: Kazimierz Romanowicz, Zofia Hertz i Jerzey Giedroyc. / Sygn. FIL02097
© INSTYTUT LITERACKI

KAZIMIERZ ROMANOWICZ

Teksty najważniejsze


KAZIMIERZ ROMANOWICZ


Księgarnia na emigracji
Kultura 1948, nr 14