prof. Krzysztof Tarka, fot. archiwum rodzinne / Sygn. sm00322
© INSTYTUT LITERACKI

KRZYSZTOF TARKA

Biografia


HISTORYK
ur. 11 lipca 1965 r. w Kędzierzynie


Historyk dziejów najnowszych.
Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorat tamże w 1993 r. (Litwa w polityce rządu polskiego na uchodźstwie 1939-1945). Habilitacja Uniwersytet Opolski w 1999 r. (Litwini w Polsce 1944-1997). Profesor nauk humanistycznych od 2005 r. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego. Jego zainteresowania naukowe dotyczącą: zagadnień związanych z polską emigracją polityczną po II wojnie światowej, mniejszości narodowych w PRL, stosunków polsko-litewskich oraz działalności Armii Krajowej na Wileńszczyźnie. Główne publikacje: Komendant Wilk. Z dziejów Wileńskiej Armii Krajowej (1990); Konfrontacja czy współpraca? Litwa w polityce Rządu Polskiego na uchodźstwie 1939-1945 (1998); Litwini w Polsce 1944-1997 (1998); Jeden z wyklętych - generał Aleksander Krzyżanowski "Wilk". Komendant Okręgu Wileńskiego ZWZ-AK (2000); Emigracyjna dyplomacja. Polityka zagraniczna rządu RP na uchodźstwie 1945-1990 (2003); Polonia w Wielkiej Brytanii 1918-1939 (2005); Mackiewicz i inni. Wywiad PRL wobec emigrantów (2007); „Generał Wilk” Aleksander Krzyżanowski – komendant Okręgu Wileńskiego ZWZ-AK (2012); Emigranci na celowniku. Władze Polski Ludowej wobec wychodźstwa (2012); Jest tylko jedna Polska? Emigranci w służbie PRL (2014); Na emigracji i w kraju (2015); Socjalistyczna alternatywa na emigracji? Polska Partia Socjalno Demokratyczna i jej krąg (2016). W „Zeszytach Historycznych” opublikował 32 teksty w ostatnich dwóch dekadach istnienia pisma.