Zdjęcie
Mirosław Supruniuk (po prawej) / Sygn. AB00158
© INSTYTUT LITERACKI
Powrót do listy

MIROSŁAW SUPRUNIUK

Biografia


PUBLICYSTA, HISTORYK
ur. 9 lipca 1962 r. w Grudziądzu

Pseudonim: M.A.S.

Historyk kultury, nauki i sztuki XX w., archiwista, publicysta.
Absolwent historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, habilitacja w IHN PAN. Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (2004–2010). Założyciel i kierownik Archiwum Emigracji (od 1995) i Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu (od 2005–). Redaktor naczelny czasopisma „Archiwum Emigracji” (od 1998).

W latach 1983-1985 kolporter wydawnictw podziemnych (głównie prasy toruńskiej, studenckiej oraz wydawnictw CDN); w latach 1985-1989 założyciel (wspólnie z Anną Supruniuk) i redaktor oficyny wydawniczej TO –Toruńska Oficyna, która opublikowała prawie 30 tytułów, w tym przedruki Instytutu Literackiego: książki G. Herlinga-Grudzińskiego, M. Danilewicz-Zielińskiej, Z. Herberta, J. Kaczmarskiego i innych. Autor redakcji, opracowań graficznych i wstępów do wydawanych książek; w latach 1987-1988 założyciel i redaktor (wspólnie z Anną Supruniuk) czasopisma poświęconego literaturze emigracyjnej „Eutopa” (z. 1-4). Na początku 1989 roku założył (wspólnie z Anną Supruniuk) Toruńskie Towarzystwo Książki Nieocenzurowanej oraz był sygnatariuszem aktu założycielskiego Stowarzyszenia Wolnego Słowa w Warszawie.
Kurator (wspólnie z Anną Supruniuk) wystawy „Emisariusze innej Polski: Instytut Literacki w Paryżu 1946-1992” (1992). W 1993 r. otrzymał wyróżnienie australijskiej Fundacji POLCUL za organizację wystawy poświęconej Instytutowi Literackiemu w Paryżu. Był stypendystą Instytutu Literackiego (trzykrotnie w latach 1992-1995) oraz paryskiej Fundacji Pomocy Niezależnej Nauce Polskiej (1996). 
Współautor dwóch ostatnich tomów Bibliografii wydawnictw Instytutu Literackiego. Autor tekstów do „Kultury” i „Zeszytów Historycznych”.

Główne zainteresowania badawcze to: archiwoznawstwo, historia kultury, nauki i sztuki polskiej na świecie, historia emigracji XX w., historia nauki w Wilnie.
 
Główne publikacje:
 • Emisariusze innej Polski. Instytut Literacki w Paryżu (1946-1992), Biblioteka Uniwersytecka, Toruń (1992);
 • „Kultura": Materiały do dziejów Instytutu Literackiego w Paryżu. Bibliografia działalności wydawniczej 1946-1990 (Uzupełnienia), Wyd. UMK, Toruń (1994);
 • „Kultura”. Materiały źródłowe do dziejów Instytutu Literackiego w Paryżu, T. 2: Bibliografia przedruków wydawnictw IL w Paryżu w niezależnych oficynach wydawniczych w Polsce w latach 1977-1990, Tow. Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu, Warszawa (1995);
 • Katalog. 50-lecie działalności wydawniczej Instytutu Literackiego w Paryżu, Paryż (wspólnie z Markiem Krawczykiem; 1996);
 • Bibliografia. „Kultura” 1988-1996. „Zeszyty Historyczne” 1988-1996. Działalność wydawnicza 1988-1996, Instytut Literacki, Paryż (współautor: Anna Supruniuk, 1997);
 • „Pomoc Instytutu Literackiego w Paryżu i Jerzego Giedroycia dla intelektualistów zza żelaznej kurtyny”. Wykład wygłoszony w dniu 9 grudnia 2004 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Wileńskiego, BUMK, Toruń-Wilno (2004);
 • Sztuka polska w Wielkiej Brytanii w latach 1940-2000. Antologia (2006);
 • Gombrowicz emigrantów. Na podstawie ankiety Michała Chmielowca w londyńskich „Wiadomościach“ (2006);
 • Przyjaciele wolności. Kongres Wolności Kultury i Polacy (2008);
 • Uporządkować wspomnienia. Nieautoryzowane rozmowy z Jerzym Giedroyciem (2011);
 • Zobaczyć inną Polskę. Pomoc paryskiego Instytutu Literackiego dla Polski w latach 1946-1990. Koncepcje i realizacja (2011);
 • Bibliografia. „Kultura” (1997-2000); „Zeszyty Historyczne” (1997-2010); Działalność wydawnicza (1997-2010); „Fragments” (1973-1979), Association Institute Litteraire „Kultura” et all., Paryż-Warszawa-Toruń (współautor: Anna Supruniuk, 2013);
 • Leopold Tyrmand, Listy do redaktorów „Wiadomości” (redakcja, 2014);
 • Mieczysław Grydzewski, Silva rerum, (redakcja, 2014).
Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony