Mirosław Supruniuk (po prawej) / Sygn. AB00158
© INSTYTUT LITERACKI

MIROSŁAW SUPRUNIUK

Biografia


PUBLICYSTA, HISTORYK
ur. 9 lipca 1962 r. w Grudziądzu

Pseudonim: M.A.S.


Historyk kultury, nauki i sztuki XX w., archiwista, publicysta.
Absolwent historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, habilitacja w IHN PAN. Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (2004–2010). Założyciel i kierownik Archiwum Emigracji (od 1995) i Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu (od 2005–). Redaktor naczelny czasopisma „Archiwum Emigracji” (od 1998). W latach 1983-1985 kolporter wydawnictw podziemnych (głównie prasy toruńskiej, studenckiej oraz wydawnictw CDN); w latach 1985-1989 założyciel (wspólnie z Anną Supruniuk) i redaktor oficyny wydawniczej TO –Toruńska Oficyna, która opublikowała prawie 30 tytułów, w tym przedruki Instytutu Literackiego: książki G. Herlinga-Grudzińskiego, M. Danilewicz-Zielińskiej, Z. Herberta, J. Kaczmarskiego i innych. Autor redakcji, opracowań graficznych i wstępów do wydawanych książek; 1987-1988 – założyciel i redaktor (wspólnie z Anną Supruniuk) czasopisma poświęconego literaturze emigracyjnej „Eutopa” (z. 1-4); początek 1989 – założyciel (wspólnie z Anną Supruniuk) Toruńskiego Towarzystwa Książki Nieocenzurowanej oraz sygnatariusz aktu założycielskiego Stowarzyszenia Wolnego Słowa w Warszawie. Kurator (wspólnie z Anną Supruniuk) wystawy „Emisariusze innej Polski: Instytut Literacki w Paryżu 1946-1992” (1992). W 1993 r. otrzymał wyróżnienie australijskiej Fundacji POLCUL za organizację wystawy poświęconej Instytutowi Literackiemu w Paryżu. Był stypendystą Instytutu Literackiego (trzykrotnie w latach 1992-1995) oraz paryskiej Fundacji Pomocy Niezależnej Nauce Polskiej (1996).
Główne zainteresowania badawcze to: archiwoznawstwo, historia kultury, nauki i sztuki polskiej na świecie, historia emigracji XX w., historia nauki w Wilnie. Główne publikacje: Sztuka polska w Wielkiej Brytanii w latach 1940-2000. Antologia (2006); Gombrowicz emigrantów. Na podstawie ankiety Michała Chmielowca w londyńskich „Wiadomościach“ (2006); Przyjaciele wolności. Kongres Wolności Kultury i Polacy (2008); Uporządkować wspomnienia. Nieautoryzowane rozmowy z Jerzym Giedroyciem (2011); Zobaczyć inną Polskę. Pomoc paryskiego Instytutu Literackiego dla Polski w latach 1946-1990. Koncepcje i realizacja (2011); Leopold Tyrmand, Listy do redaktorów „Wiadomości” (redakcja, 2014); Mieczysław Grydzewski, Silva rerum, (redakcja, 2014).
Współautor dwóch ostatnich tomów Bibliografii wydawnictw Instytutu Literackiego. Autor tekstów do „Kultury” i „Zeszytów Historycznych”.