Józef Maria Innocenty Bocheński, dominikanin. / Sygn. FIL00777
© INSTYTUT LITERACKI

O. INNOCENTY MARIA BOCHEŃSKI

Piszą o Innocentym Marii BocheńskimOlgierd Budrewicz, Mnich w ostrogach [w:] Ludzie trudnego pogranicza
           Warszawa 1990. 
Władysław Stróżewski, O. Profesor Józef Maria Bocheński
           „Kwartalnik Filozoficzny” 1995, tom XXIII.