Zdjęcie
Wielkanoc w 1963 r. w domu Kultury. Przy stole siedzą: Józef Czapski, Paweł Zaremba, Barbara Majewska. / Sygn. FIL02329
FOT. HENRYK GIEDROYC
Powrót do listy

PAWEŁ ZAREMBA

Biografia


PISARZ, PUBLICYSTA, HISTORYK
ur. 12 października 1915 r. w Piotrogrodzie
zm. 23 kwietnia 1979 r. w Monachium

Pisarz, Publicysta, Historyk.
Po ucieczce rodziny z Rosji po rewolucji bolszewickiej do Francji tam zdobywał początkowe wykształcenie. Ukończył gimnazjum imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Studiował prawo i ekonomię na Uniwersytecie Poznańskim. W 1937 r. obronił pracę dyplomową dotyczącą uprawnień prezydenta w konstytucji Stanów Zjednoczonych i uzyskał tytuł magistra prawa. Przed II wojną światową przygotowywał pracę doktorską o wpływach burgundzkich na ustrój Rzeczypospolitej w wiekach średnich, ale z powodu wybuchu wojny jej nie ukończył.
 
W latach 1937-1938 szkolił się w dywizyjnym kursie podchorążych rezerwy w Kaliszu. Pod koniec wojny domowej w Hiszpanii Zaremba został tam wysłany jako obserwator Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Po wybuchu wojny walczył z Niemcami jako podporucznik w 60 Pułku Piechoty Wielkopolskiej. W czasie walk o Łęczycę Paweł Zaremba został dwukrotnie ranny. Po wzięciu do niewoli do końca wojny był więziony w Oflag VII A Murnau. Po wyzwoleniu w kwietniu 1945 r. pracował jako oficer polski przy dowództwie 7 Armii amerykańskiej. Następnie został przeniesiony do 2 Korpusu we Włoszech, służył tam przez rok jako współpracownik wydziału propagandy. Prowadził wykłady z historii Anglii i Stanów Zjednoczonych oraz pisał do prasy wojskowej.
 
W 1946 r. Paweł Zaremba osiedlił się w Anglii, gdzie przez prawie 20 lat redagował różne polskie czasopisma m.in. „Orła Białego”. Publikował w „Kulturze”, „Bellonie” i „Tekach Historycznych”. Współpracował z sekcją polską BBC. Po okresie współpracy z Radiem Wolna Europa od 1967 r. wszedł w skład jego zespołu kierowniczego i przeniósł się do Monachium. Kierował audycjami historycznymi oraz sam prowadził bardzo popularną audycję dotyczącą historii Polski.
 
Wybrane publikacje:
  • Historia Stanów Zjednoczonych (1957, wyd. 2 uzup. - 1968 wyd. 3 – 1992);
  • Historia Polski, t. 1:  Od zarania państwa do r. 1506 (1961);
  • Dzieje 15 Pułku Ułanów Poznańskich (1 Pułku Ułanów Wielkopolskich) (redakcja, 1962);
  • Historia dwudziestolecia (t. 1-2, 1981; wyd. 2 -1983, wyd. 3 - 1991).
 
Bibliografia
  • K. Tarka, Pawła Zaremby "gra" z wywiadem PRL, „Zeszyty Historyczne” 2009, z. 168, s. 140-152;
  • R. Stobiecki, Paweł Zaremba (1915-1979). „Jasienica polskiej emigracji” [w:] Tenże, Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku, Poznań 2014, s. 307-340.

 

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony