Przemysław Waingertner. Foto z archiwum rodzinnego. / Sygn. sm00326
© INSTYTUT LITERACKI

PRZEMYSŁAW WAINGERTNER

Biografia


HISTORYK
ur. 5 lutego 1969 r. w Łodzi


Historyk dziejów najnowszych.
Absolwent historii Uniwersytetu Łódzkiego (1992). Doktorat tamże w 1997 r., habilitacja tamże w 2007 r. Obecnie pracownik Katedry Historii Polski Najnowszej Uniwersytetu Łódzkiego. Główne zainteresowania badawcze dotyczą: dziejów Polski międzywojennej, polskiej myśli politycznej i polskiego czynu zbrojnego w XX wieku oraz opozycji demokratycznej w PRL. Główne publikacje: Wolnomularstwo Drugiej Rzeczypospolitej w oczach współczesnych (1999); „Naprawa” 1926–1939 (1999); Ruch zetowy w Drugiej Rzeczypospolitej (2006); Komunizm w Rosji i jego polskie interpretacje (współautor, 2006); Prezydenci miasta Łodzi (współautor, 2008); Kostiuchnówka 1916 (2011); Ostatni lodzermensch Robert Geyer 1888–1939 (2014). Autor artykułów m.in. w „Niepodległości”, „Dziejach Najnowszych”, „Przeglądzie Nauk Historycznych”, „Roczniku Łódzkim” i „Arcanach”. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego. W „Zeszytach Historycznych” opublikował 10 tekstów w ostatniej dekadzie istnienia pisma.