Rafał Wnuk, fot z archiwum rodzinnego. / Sygn. sm00324
© INSTYTUT LITERACKI

RAFAŁ WNUK

Biografia


HISTORYK
ur. 22 maja 1967 r. w Zamościu


Historyk dziejów najnowszych.
Absolwent historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1992). Uczeń Tomasza Strzembosza. Doktorat w 1999 r. na KUL (Zorganizowany opór wobec komunistycznego państwa na przykładzie Okręgu Lublin AK-DSZ-WiN w latach 1944–1947). Habilitacja w 2008 r. w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk ("Za pierwszego Sowieta". Polska konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesień 1939 – czerwiec 1941)). W latach 2000-2009 naczelnik Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie. W okresie 1996-2008 był też zatrudniony w Pracowni Ziem Wschodnich II RP w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Od 2008 r. pracownik Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Katedra Historii i Historiografii Europy Wschodniej). W latach 2008-2016 pracownik Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W latach 2002 do 2010 pełnił funkcję redaktora naczelnego półrocznika IPN Pamięć i Sprawiedliwość. W 2017 r. został profesorem nauk humanistycznych.
Laureat wielu nagród m.in.: Nagroda „Przeglądu Wschodniego” za rok 2007, za książkę "Za pierwszego Sowieta". Polska konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesień 1939 – czerwiec 1941) (2008); Nagroda od Jury i Czytelników w konkursie Książka Historyczna R. im. Oskara Haleckiego, dla zespołu redakcyjnego za książkę Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956 (2008); Srebrny Krzyż Zasługi, za zasługi w dokumentowaniu i upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski (2009); Nagroda im. Jerzego Giedroycia jako współautora książki Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1953 (2014). The 2017 Ludwik Krzyżanowski Award za najlepszy artykuł r. The Polish Review za Between Heroization and Martyrology: The Second World War in Selected Museums in Central and Eastern Europe (60, 4/2015, współautor).
Główne zainteresowania badawcze dotyczą: polskiej konspiracji na Kresach Wschodnich w latach 1939–1941, wywiadu Polskich Sił Zbrojnych oraz Armii Krajowej w okresie II wojny światowej oraz stosunków polsko-ukraińskich w latach 1939–1947. Główne publikacje: Konspiracja akowska i poakowska na Zamojszczyźnie od lipca 1944 r. do 1956 r. (1993); Pany i Rezuny. Współpraca AK-WiN i UPA 1945–1947 (współautor, 1997); Okręg Lublin AK-DSZ-WiN 1944–1947 (2000); Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956 (redakcja, 2007); "Za pierwszego Sowieta". Polska konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesień 1939 – czerwiec 1941) (2007); Czerwone bagno. Konspiracja i partyzantka antysowiecka w Augustowskiem wrzesień 1939-czerwiec 1941 (współautor 2009); Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1953 (współautor, 2012). W "Zeszytach Historycznych" opublikował pięć tekstów w ostatniej dekadzie istnienia pisma.