Sygn.
© INSTYTUT LITERACKI

STANISŁAW GRYZIEWICZ

Teksty najważniejsze


STANISŁAW GRYZIEWICZ


Cywilizacja materialna
„Kultura” 1948, nr 6

Środki polityki gospodarczej
„Kultura” 1948, nr 9-10

Sens przemian gospodarczych w Polsce
„Kultura” 1951, nr 7/45-8/46

Rolnictwo
„Kultura” 1952, Pierwszy nr krajowy

Struktura gospodarstwa polskiego
„Kultura” 1953, Czwarty nr krajowy