Janusz Kochanowski i Stefania Kossowska we wnętrzu. / Sygn. FIL02259
© INSTYTUT LITERACKI

STEFANIA KOSSOWSKA

Piszą o Stefanii KossowskiejGustaw Herling-Grudziński, Nagroda Literacka im. Zygmunta Hertza: Stefania Kossowska
„Kultura” 1993, nr 1/544-2/545

Rafał Habielski, Świadectwo obecności. Stefania Kossowska (1909–2003)
„Zeszyty Historyczne” 2003, nr 146