Tadeusz Felsztyn. Lata 20 XX. w. Fot. z: Na wzór Berka Joselewicza  - żołnierze i oficerowie pochodzenia żydowskiego w Legionach Polskich, Warszawa 2007.   / Sygn. sm00547
© INSTYTUT LITERACKI

TADEUSZ FELSZTYN

Teksty najważniejsze


TADEUSZ FELSZTYN


Polski karabin ppanc.
„Kultura” 1953, nr 2/64-3/65

Polskie studia wojskowe
„Kultura” 1955, nr 3/89

Zastosowanie izotopów w przemyśle
„Kultura” 1957, nr 4/114