Spotkanie w domu Kultury. Widoczni od lewej: Marek Karp, Czesław Bielecki, Teresa Torańska, Tomasz Jastrun i Jerzy Giedroyc. / Sygn. FIL01972
© INSTYTUT LITERACKI

TOMASZ JASTRUN

Biografia


PUBLICYSTA
ur. 15 września 1950 r. w Warszawie
******
Pseudonimy: Witold Charłamp Smecz SMECZ A. SMECZ Te Jot te jot T.T.


Publicysta, poeta, prozaik i krytyk literacki.
Urodzony w Warszawie, jest synem dwojga poetów – Mieczysława Jastruna i Mieczysławy Buczkówny.
Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Bardzo angażował się w podziemne życie kulturalne. Prowadził magazyn i kolportował książki wydawane w drugim obiegu, uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej (jest również autorem reportażu poświęconego tym wydarzeniom, zatytułowanego „Las Birnam ruszył”). W „Kulturze” zaczął publikować w 1986 r., najpierw pod pseudonimem „Witold Charłamp” prowadził nieregularną rubrykę „Dziennik zewnętrzny”, a od 1990 r. jako „Smecz” pisał felietony zatytułowane „Z ukosa”.
Pojawiały się one niemal co miesiąc aż do końca trwania pisma, a część z nich została również wydana w 1992 r. nakładem Instytutu Literackiego. Sam Jastrun  w latach 1990–1994 był attaché kulturalnym Instytutu Polskiego w Sztokholmie, a potem stałym felietonistą licznych czasopism, takich jak „Newsweek” czy „Zwierciadło”.