Witold Gombrowicz - portret Eliasza Kanarka. / Sygn. FIL01213
© INSTYTUT LITERACKI

WITOLD GOMBROWICZ

Teksty najważniejsze


WITOLD GOMBROWICZ


Pełną bibliografię twórczości Witolda Gombrowicza w wydawnictwach Instytutu Literackiego (pdf) znajdziesz TUTAJ

Trans-Atlantyk
           „Kultura” 1951, nr 5/43, s. 19-14
Trans-Atlantyk (c.d.)
          „Kultura” 1951, nr 6/44, s. 47-61
Przeciw poetom
           „Kultura” 1951, nr 10/48, s. 3-11
Risum teneatis...
          „Kultura”1952, nr 1/51, s. 9-20E. M. Cioran: Dogodności i niedogodności wygnania. [Przekład]
          „Kultura” 1952, nr 6/56, s. 3-6
Fragmenty z dziennika
           „Kultura” 1953, nr 4/66, s. 43-50
Sienkiewicz
           „Kultura” 1953, nr 6/68, s. 3-11
Rozmowa z Gombrowiczem - rozmawia Karol Świerczewski
           „Kultura” 1956, nr 1/99, s. 41-48
Odpowiedź na ankietę "Kultury": Literatura emigracyjna a Kraj
           „Kultura” nr 1956, 12/110, s. 51-52
Kosmos (początek powieści będącej w opracowaniu)
           „Kultura” 1962, nr 7/177-2/178, s. 43-56
Tandeta
           „Kultura” 1963, nr 9/191, s. 3-8
Ostatni wywiad
          „Kultura”1969, nr 9/264, s. 3-5
List do Ferdydurkistów
          „Kultura” 1970, nr 1/268-2/269, s. 195-197
Berlinski dnevnik
          „Kultura” 1971, nr 2 [w jęz. ros.], s. 109-137
Pisarz i pieniądze
          „Kultura” 1972, nr 7/298-8/299, s. 49-53
Byłem pierwszym strukturalistą. (Tłum. z franc.)
          „Kultura” 1973, nr 7/310-8/311, s. 165-171
Historia (Operetka). Fragmenty
          „Kultura” 1975, nr 10/337, s. 28-55
Wspomnienia polskie (l)
          „Kultura” 1977, nr 1/352-2/353, s. 13-29
Gęba i twarz
          „Kultura” 1977, nr 9/360, s. 12-19
Sursum corda
          „Kultura” 1977, nr 10/361, s. 3-4
Moi sąsiedzi na mapie literatury. (Tłum. z niem.)
          „Kultura” 1985, nr 5/452, s. 137-139
Ciemne fluidy ręcznika i prawda charakteru. (nieznane zakończenie "Opętanych")
          „Kultura” 1986, nr 12/471, s. 27-35
Nieznany fragment z "Dziennika"
          „Kultura” 1992, nr 6/537, s. 97-107