Sygn. sm00228
© INSTYTUT LITERACKI

WŁADYSŁAW POBÓG-MALINOWSKI

Teksty najważniejsze


WŁADYSŁAW POBÓG-MALINOWSKI


Na rumuńskim bezdrożu - fragmenty wspomnień,
cz.1, „Kultura” 1948, nr 7
cz. 2,  „Kultura” 1948, nr 8
cz. 3 „Kultura” 1948, nr 9-10 
Ostatnie chwile marszałka Śmigłego 
„Kultura” 1951, nr 12 (50)
Parę uwag o wojnie, której nie było
„Kultura” 1949, nr 2 (19)
Polska i Litwa
„Kultura” 1948, nr 13
Sprawa St[anisława] Brzozowskiego
„Kultura” 1962, nr 12 (182)
Indeks nazwisk do trzech tomów „Najnowszej historii politycznej Polski” Władysława Pobóg-Malinowskiego”
„Zeszyty Historyczne” 1962, z. 1
Niepublikowane listy Józefa Piłsudskiego
„Zeszyty Historyczne” 1962, z. 2