Włodzimierz Sznarbachowski podczas obchodów XL rocznicy emisji pierwszego programu Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Monachium, maj 1992 r. Fot. NAC  / Sygn. sm00542
© INSTYTUT LITERACKI

WŁODZIMIERZ SZNARBACHOWSKI

Biografia


PISARZ, POETA, PUBLICYSTA
ur. 2 grudnia 1913 r. w Petersburgu
zm. 24 stycznia 2003 r. w Locarno


Przed wojną związany z nacjonalistycznym ruchem ONR-Falanga. Po wybuchu wojny pracował w Rzymie, w podziemnej Delegaturze Rządu RP na Uchodźstwie. 
Po wojnie był redaktorem włoskojęzycznego kwartalnika „Iridion”, wraz z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim, przetłumaczyli do pierwszego numeru „Kultury” pracę Benedetta Crocego Zmierzch cywilizacji. Wespół z G. H-G. i Jerzym Giedroyciem planowali wydanie wyboru pism Stanisława Brzozowskiego, ale książka się nie ukazała. W Kulturze publikował recenzje i wspomnienia. Od 1946 był członkiem emigracyjnej PPS. W latach 1952–1990 pracował w Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium.