Otwarcie wystawy "Jerzy Giedroyc i jego dzieło". Od lewej: Marek Żebrowski, Wojciech Sikora, Tomasz Makowski. 24 listopada 2014. Bibllioteka Narodowa w Warszawie. / Sygn. sm00093
FOT. STANISŁAW MANCEWICZ

WOJCIECH SIKORA

Biografia


PUBLICYSTA, PRACOWNIK
ur. 16 kwietnia 1956 r. w Krakowie

Pseudonim: Adam Konar


Działacz opozycji demokratycznej w Polsce w latach 70. Współpracownik Studenckiego Komitetu Solidarności, KSS „KOR” i Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W latach 1982-1989 działacz organizacji emigracyjnych w Paryżu, m.in. współpracownik paryskiej „Kultury”, Biura Solidarności, „Kontaktu”, RFI i RWE. Przedstawiciel krakowskiego podziemnego pisma „Arka”.
W latach 1983-1989 europejski przedstawiciel australijskiej Fundacji POLCUL (Polska Fundacja Kultury), 1987-2002 sekretarz Funduszu Pomocy Niezależnej Nauce i Literaturze Polskiej (Fonds d’Aide aux Lettres Polonaises Independantes), współwłaściciel Editions Aktis SARL (1989-1995).
Dwukrotny laureat Nagrody Przyjaźni i Współpracy przyznawanej przez „Kulturę” (za rok 1992 i 1997).
Od 2000 r. pracuje w Instytucie Literackim, po śmierci Henryka Giedroycia w 2010 r. został prezesem  Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura.