Ksiądz Wojciech Sojka. Erie, Pensylwania 1977 r. Fot NN / Sygn. FIL02500
© INSTYTUT LITERACKI

WOJCIECH SOJKA

Biografia


PUBLICYSTA
ur. 3 kwietnia 1911 r. w Piekiełku
zm. 27 sierpnia 1994 r. w Nowym Jorku


Ksiądz katolicki, misjonarz ze Zgromadzenia św. Wincentego a Paulo, profesor teologii, redaktor i dziennikarz.
Uczył się w Nowym Sączu i Tarnowie, studia odbył w Instytucie Teologicznym oo. Misjonarzy w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1937 r. Od wiosny 1939 r. pracował na misji w Chinach, w okręgu Shuntehfu. Wykładał filozofię w seminarium w Pekinie. Po zdobyciu władzy przez komunistów wyjechał w 1948 r. na Filipiny, gdzie uczył m. in. łaciny. Od 1950 r. pracował na misji w Australii, od 1956 r. w Brazylii i od 1960 r. w Nowej Anglii w USA. W Erie w Pensylwanii był  profesorem łaciny w gimnazjum ks. Misjonarzy i wydawcą pisma „Skarb Rodziny”. W latach 1960-1970 był wikariuszem w parafii św. Stanisława Kostki na Brooklynie, od 1970 znów w Erie, zostaje ponownie profesorem tym razem języka francuskiego.
Współpracował z wieloma pismami emigracyjnymi, m.in.  z londyńskimi „Wiadomościami”, „Horyzontami”, „Gazetą Niedzielną”, „Życiem” i z „Kulturą”. W Kurytybie przez wiele lat redagował pismo „Lud”. Współpracował z Archwium Prasy Polskiej w Kalifornii, opublikował m.in. bibliografię prasy polskiej w Brazylii.