Przy stole w jardin d'hiver siedzą: Jan Tombiński, Leda Giedroyć, Mikołaj Kwiatkowski, stoją: Wojciech Sikora, Wojciech Karpiński. / Sygn. FIL04182
FOT. HENRYK RATAJCZAK

Teksty najważniejsze


WOJCIECH SIKORA


Jako Adam Konar:
Rozmowa z dezerterem sowieckim
„Kultura” 1985, nr 9/456