Zdjęcie
Sygn. AB00076
© INSTYTUT LITERACKI

Nagroda im. Jerzego GiedroyciaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 
Nagroda im. Jerzego Giedroycia została ustanowiona przez Senat UMCS 24 stycznia 2001 roku. Przyznawana jest za badania nad dziedzictwem paryskiej „Kultury” lub za twórczą kontynuację przesłania Jerzego Giedroycia w dziedzinie nauki. 
Do konkursu mogą być zgłaszane „monografie i wydawnictwa zbiorowe, opublikowane w ciągu pełnych dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok przyznania nagrody, oparte na niewykorzystanych dotąd lub na nowo zinterpretowanych materiałach źródłowych i wnoszące nowe ustalenia do stanu badań nad daną problematyką (…). Zgłoszenia może dokonać każdy z członków Kapituły, instytucje i osoby prawne z kraju i instytucje polonijne”. Wyniki konkursu ogłaszane są 14 września, w rocznicę śmierci Jerzego Giedroycia. Wysokość nagrody wynosi 25 tysięcy złotych.
Decyzję o przyznaniu nagrody podejmują członkowie Kapituły Nagrody, w skład której wchodzą: prof. dr hab. Andrzej Friszke, prof. dr hab. Michał Głowiński, dr hab. Aleksandra Hnatiuk, prof. dr hab. Iwona Hofman, prof. dr hab. Jerzy Kłoczowski, prof. dr hab. Andrzej Mencel, prof. dr hab. Krzysztof Pomian, prof. dr hab. Jan Pomorski, dr hab. Paweł Rodak, prof. dr hab. Jerzy Święch, prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska, prof. dr hab. Robert Traba, prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska, dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. (obecny Rektor UMCS).
Dotychczas nagrodę przyznano 14 razy. Wśród laureatów znajdują się m.in.: Daniel Beauvoise, Timothy Synder czy Jarosław Hrycak. Pełna lista nagrodzonych oraz wiele innych informacji znajduje się pod adresem: http://umcs.pl/pl/nagroda-im-jerzego-giedroycia,1752.htm
 
Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony