Jerzy Prądzyński w 1947 r. Fotografia z archiwum rodzinnego. / Sygn. sm00116
© INSTYTUT LITERACKI