Spotkanie w domu Kultury. Widoczni od lewej: Marek Karp, Czesław Bielecki, Teresa Torańska, Tomasz Jastrun i Jerzy Giedroyc. / Sygn. FIL01972
© INSTYTUT LITERACKI

BiografiaPublicysta, poeta, prozaik i krytyk literacki.
Urodzony w Warszawie, jest synem dwojga poetów – Mieczysława Jastruna i Mieczysławy Buczkówny.
Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Bardzo angażował się w podziemne życie kulturalne. Prowadził magazyn i kolportował książki wydawane w drugim obiegu, uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej (jest również autorem reportażu poświęconego tym wydarzeniom, zatytułowanego „Las Birnam ruszył”). W „Kulturze” zaczął publikować w 1986 r., najpierw pod pseudonimem „Witold Charłamp” prowadził nieregularną rubrykę „Dziennik zewnętrzny”, a od 1990 r. jako „Smecz” pisał felietony zatytułowane „Z ukosa”.
Pojawiały się one niemal co miesiąc aż do końca trwania pisma, a część z nich została również wydana w 1992 r. nakładem Instytutu Literackiego. Sam Jastrun  w latach 1990–1994 był attaché kulturalnym Instytutu Polskiego w Sztokholmie, a potem stałym felietonistą licznych czasopism, takich jak „Newsweek” czy „Zwierciadło”.

Bibliografia
Jako Witold Charłamp:
Dziennik zewnętrzny, „Kultura” 1986, nr 6/464
Dziennik zewnętrzny, „Kultura” 1987, nr 9/480
Dziennik zewnętrzny, „Kultura” 1988, nr 3/486
Dziennik zewnętrzny, „Kultura” 1989, nr 10/505
Jako Smecz m.in.:
Z ukosa, „Kultura” 1990, nr 6/513
Z ukosa, „Kultura” 1992, nr 7-8/538-539
Z ukosa, „Kultura” 1993, nr 4/547
Z ukosa, „Kultura” 1994, nr 1-2/ 556-557
Z ukosa, „Kultura” 1995, nr 9/576
Z ukosa, „Kultura” 1996, nr 10/589
Z ukosa, „Kultura” 1997, nr 10/ 601
Z ukosa, „Kultura” 1998, nr 11/614
Z ukosa, „Kultura” 1999, nr 1 -2/ 616-617