Pretensje do Redaktora

1981-02-11, Józef Łobodowski - Jerzy Giedroyc

Łobodowski skarży się, że jego artykuł nie został opublikowany w spodziewanym przez niego numerze. Zapytuje jednak Redaktora o możliwości dalszej współpracy.