Literatura rosyjska

1960-02-14, Jerzy Giedroyc - Michał Sokolnicki

Giedroyc odrzuca wysłany przez Sokolnickiego tekst o Borysie Pasternaku, tłumacząc się brakiem miejsca na drugi tekst o tej samej tematyce w numerze. Zwraca jednak uwagę Ambasadora na książkę Terca i pyta, czy są szanse na znalezienie dla niej wydawców tureckich.