Anglojęzyczne „Kultury”

1977-11-22, Józef Lubański - Jerzy Giedroyc

Józef Lubański przez wiele lat publikował pod pseudonimem Charles Joel tłumaczone na angielski artykuły z „Kultury” wydawane pod tytułem „Fragments” . W poniższym liście do Redaktora opisuje całe przedsięwzięcie.