Telegram z prośbą o wstrzymanie druku artykułu.

1963-03-26, Anna M. Cienciała - Jerzy Giedroyc

Artykuł o seminarium w Polsce miał być drukowany w numerze marcowym lub kwietniowym „Kultury”. A.M. Cienciała depeszuje, by wstrzymać druk – wyjaśnienie w następnym liście.