W ślad za telegramem...

1963-03-28, Anna M. Cienciała - Jerzy Giedroyc

A.M. Cienciała wyjaśnia Redaktorowi dlaczego prosiła telegraficznie o wycofanie artykułu. Ambasada R.P. w Ottawie ma zastrzeżenia co do wrażeń studentów, a ona sama stara się o wizę do Polski, by pracować w archiwum gdańskim. Cienciała prosi więc — jeżeli nie jest za późno – o przełożenie druku na sierpień.